دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ایجاد جهانی عادلانه‌ و سالم برای همه : WHO شعار امسال سازمان
خبر
برگزاري سخنراني آسيب شناسي اختلالات رواني به مناسبت هفته پژوهش
شرح
83 تعداد بازدید
‌ ‌ ‌ ✅ سخنراني آسيب شناسي اختلالات رواني دانشكده پرستاري و مامايي در هفته پژوهش برگزار شد. به گزارش روابط عمومي انجمن علمي پرستاري، سخنراني آسيب شناسي اختلالات رواني توسط دكتر سخاوت، به همت دانشكده پرستاري و مامايي در هفته پژوهش برگزار شد. اين سخنراني با حضور دكتر افروس رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول و دكتر نيسي رياست محترم دانشكده پرستاري و مامايي برگزار گرديد كه مي‌تواند نويدي براي دانشجويان اين واحد به خصوص دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي باشد و نشان دهنده تمايل مسئولين به ايجاد انگيزه و همچنين ترغيب و تشويق دانشجويان به انجام فعاليت هاي علمي، آموزشي و پژوهشي مي‌باشد. شايان ذكر است در اين نشست علمي، دانشجويان خانم زهرا حائري و خانم شادي سعادتي نيز مطالبي مرتبط با عنوان سخنراني ارائه نمودند. اين سمينار آموزشي با استقبال دانشجويان، مسئولين و اساتيد محترم دانشگاه آزاد اسلامي دزفول در سالن شهيد گودرزي روبرو شد. #انجمن_علمي_پرستاري 🆔 @ssn_iaud ‌ ‌ خلاصه
پست الکترونيکی
نويسنده
برگزاري سخنراني آسيب شناسي اختلالات رواني به مناسبت هفته پژوهش فايل
منبع
1397/09/28 تاريخ
/
عنـاوین اصلی
/
//
/
لینکهای مفید
/
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
//
/
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal