دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مراقبت­های اولیه بهداشتی برای پوشش همگانی سلامت : WHO شعار امسال سازمان
برنامه هفته پژوهش
به مناسب هفته پژوهش از مورخه شنبه 24 لغايت 28آذرجلسات سخنراني و كارگاه با موضوعات مختلف در دانشكده در حال برگزاري مي با شد برنامه سخنراني ها و كارگاهها پيوست مي باشد.
ف
/
عنـاوین اصلی
/
//
/
لینکهای مفید
/
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
//
/
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal