روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ بهمن
درباره روابط عمومیبرگشت به صفحه اصلیبرگشت به صفحه اصلی سایت دانشگاه
درباره روابط عمومي
 

» به نام آنكه هستي، نام، از او يافت «

روابط عمومي، هنر ارزشمندي است كه گـــرچه اغلب به عنوان بخشي از انجام وظايف دستگاهها وسازمانها تلقي مي شود، اما رسالتي فراتر از توجيه گري صرف ودفـــــــاع محض از سيستم اداري وسازماني دارد، بلكه بايد درايجاد تعامل ســـازنده ومطلوب بين ادارات، سازمانها و ارباب رجوع ايفاي نقش نمايد، تا بهبود نسبي در وضعيت سازمانها، ساير بخشها وكل جامعـــــه حاصل گردد و به هميـــن جهت روابط عمومي را « هنـــر هشتم » مي خواننــد، زيرا اين عرصه، نيرويي مي خواهد كه هنـــرمندانه فعاليت كند تا هم مــــايه زينت واعتبـــار دستگــــاه و هم حـــــامي مخاطبــــان آن باشد .

روابط عمومي فعاليتي است ممتد ، مداوم و طرح‌ريزي شده كه از طريق آن ، افراد و سازمانها مي‌كوشند تا تفاهم و پشتيباني كساني را كه با آنها سروكار دارند به دست آورند و در حقيقت بخشي از مديريت است و در اغلب موارد نقش مغز متفكر ، قلب تپنده ، دست اجراء، پاي پيشرفت، گوش شنوا، چشم بينا و زبان گوياي سازمان مديريت آن را ايفا مي‌كند.

فعاليتي كه روابط عمومي انجام مي‌دهد در يك كلمه «ارتباط» از ديدگاه نظري «علم» از جنبه عملي و اجرايي خود « فن» و از جنبه خلاقانه و زيبايي شناختي « هنر» است و آيينه تمام نماي سازمان و جايگاه دريافت و انتقال اطلاعات است.

روابط عمومي در حقيقت شبكه هوشيار ، بانك اطلاعات ، مغز متفكر سازمان و پل ارتباطي آن با افكار عمومي و مخاطبان خاص و عام و با نگرش ها و تمايلات و عادات و سلايق متفاوت است و بايد خصلتهايي چون قانون مداري ، نظم ، شجاعت ، ابراز عقيده ، تحمل شنيدن آراي مخالفان ، احترام به حقوق فردي و اجتماعي ديگران و صداقت رشد و توسعه نمايد.

روابط عمومي اعمال فلسفه، فلسفه اجتماعي، مشاور و كاركرد ارتباطي مديريت است كه ؛ از اين جهت يكي از اصلي ترين اركان براي پايه گذاري يك روابط عمومي كارآمد و مسؤوليت پذير در دستگاه اين است كه زيرنظر بالاترين مقام دستگاه و سازمان انجام وظيفه نمايد.

چكيده اي از فعاليتهاي روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول 

نياز به شناخت و درك متقابل به منظور تسريع در دستيابي به مقاصد و اهداف امروز در سازمان ها و نهادها به عنوان يك اصل اساسي در مديريت پذيرفته شده است. اين ارتباط كه از آن به عنوان روابط عمومي ياد مي شود يكي از مهمترين و باارزش ترين عوامل موثر در سرنوشت هر سازمان و مؤسسه محسوب مي شود. در دنياي امروز روابط عمومي به عنوان عنصر قوي در ارزيابي و تقويت برنامه ها و پيشبرد اهداف سازمان ها تلقي گرديده و نقش روابط عمومي و حيطه فعاليت آن بر هيچكس پوشيده نيست، تمامي فعالان جامعه در بخش هاي مختلف فرهنگي، سياسي ، اقتصادي و ... جـوياي آن نوع از روابط عمومي هستند كه آنان را در طراحـي روش هاي معقول تعيين خط روابط عمومي نقش هاي گوناگوني را در جايگاه هاي متفاوت و شرايط متمايز از يكديگر ايفا مي كنند، اما دو نقش قابل تفكيك آن در ارتباطات درون سازماني از ميان ساير نقشها نمايان تر و مهم تر است.

با اين رويكرد روابط عمومي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول در پي دستيابي به اهداف پيش بيني شده و رو به جلو گام برداشته و با برنامه ريزي راهبردي به منظور اطلاع رساني دقيق تمام سعي و تلاش خود را بكار گرفته است. نحوه اطلاع رساني روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول در فعاليت ها و مراسمات مختلف بشرح ذيل مي باشد:

برگزاري كنكورها و آزمونها

در هنگام برگزاري كنكور و آزمون كادر روابط عمومي توسط خبر رساني به راديو محلي دزفول زمان و مراحل ثبت نام را به اطلاع داوطلبين مي رساند و همچنين علاوه بر اين به صورت حضوري و تلفنى پاسخگوي مراجعين بوده و اطلاعات مورد نياز را به آنها ارائه مي نمايد.

برگزاري آزمونهاي سراسري

- حضور در كميته برگزاري آزمون و بررسي تصميمات گرفته شده در خصوص برگزاري آزمون

- ارائه اطلاعات مربوطه به آزمون از قبيل تعداد شركت كنندگان ، رشته هاي تحصيلي و ... به خبرگزاريها، جرايد و راديو محلي دزفول و سايت هاى خبرى

- تعيين حوزه هاي امتحاني و ارائه مشخصات و آدرس محل برگزاري آزمون

- نصب راهنما و توضيحات لازم جهت حوزه هاي امتحاني

- تهيه تصاوير بصورت فيلم و عكس از حوزه هاي آزمون

- تهيه بروشوري از تاريخچه دانشگاه و ارائه آن به داوطلبين

ثبت نام

- روابط عمومي در هنگام ثبت نام ها از طريق نصب تراكت ها و تابلو هاي راهنماي محل ها و مراحل ثبت نام ، مدارك مورد نياز و محل ثبت نام به مراجعين راهنمايي هاي لازم را داده و همجنين علاوه بر اينها به صورت حضوري و با برپايى ايستگاه راهنماى ثبت نام ها پاسخگوي مراجعين بوده و اطلاعات مورد نياز را به آنها ارائه مي نمايد. 

- تهيه كتابچه اى با عنوان ورودى هاى جديد بخوانند ( شامل تاريخچه و معرفى بخشهاى مختلف دانشگاه ، قوانين و مقررات و آئين نامه ها )

- برگزارى جلسه توجيهي دانشجويان ورودي جديد

- اجراي كل برنامه جلسه توجيهي به عهده روابط عمومي مي باشد؛ از قبيل اجرا و هماهنگي مراسم، تهيه و پخش كليپ معرفي دانشگاه، فيلمبرداري و عكاسي مراسم راهنمايي شركت كنندگان (دانشجويان ورودي جديد)

ساير فعاليتها

- مديريت ، برنامه ريزى و برگزارى برنامه دانشجويى بوم زندگى كه در آن به معرفى چهره هاى موفق و تاثيرگذار به دانشجويان پرداخته مى شود .

- برپايى نمايشگاه هاى كتاب ، نرم افزار ، صنايع دستى و غيره به مناسبت هاى مختلف

- نصب تابلوهاى تبليغاتى در سطح دانشگاه جهت اطلاع رسانى

- استفاده از سامانه پيام كوتاه جهت اطلاع رسانى سريع و آنى

- مسؤليت برگزارى مراسم هاى مختلف در سالنهاى آمفى تئاتر واحد

- همايش ها مراسمات مناسبتي از قبيل جشنها، سوگواريها و كنفرانسها و ...

- در برگزاري اينگونه مراسمات روابط عمومي واحد نقش اجرايى را ايفا مي كند كه برخى از اين موارد شامل: هماهنگي و اجراي بخش هاي مختلف مراسم اطلاع رساني ،از طريق راديو ، نصب بنر ، تراكت هاي كاغذي و ... ، تصوير بردارى و عكاسي ، راهنمايي شركت كنندگان و همچنين روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

 

در راستاي خدمت رساني و اطلاع رساني بهتر و جامع تر به دانشجويان و مراجعين گرامي برنامه هايي در دستور كار آينده خود دارد كه اهم آنها عبارتند از:

- راه اندازى سايت اختصاصى خبر روابط عمومى دانشگاه آزاد اسلامى واحد دزفول

- بكارگيري افرادي تحت عنوان رابطين روابط عمومي در دانشكده ها با توجه به وسعت فيزيكي دانشگاه.

- پيگيري طرح استفاده از تلفن گويا و مكانيزاسيون اطلاع رساني در واحد در سطح داخل و خارج از كشور.

- استفاده از تابلو هاي ديجيتال جهت اطلاع رساني.

- استفاده از تابلوهاي راهنما با شيوه و سبكهاي نوين.

- برنامه مصاحبه با چهره هاي موفق و افراد شاخص در واحد و سطح شهر و منطقه.

- راه اندازي مجدد خبرنامه واحد كه چند وقتي است به تعويق افتاده است.

- چاپ كاتالوگ واحد به صورت ساليانه .

- تنظيم تقويم دانشگاهي روابط عمومي و اجراي برنامه هاي هر سال تحصيلي.

- دعوت از چهره هاي ماندگار و موفق در زمينه هاي مختلف علمي جهت ارائه سخنراني در واحد.

- برنامه ريزي جهت برگزاري ‍"يك روز آزاد" جهت بازديد و حضور عامه مردم از دانشگاه.

- ارتباط بيش از پيش با سازمانها و نهادهاي شهر و استان جهت هر چه بيشتر شناساندن دانشگاه آزاد اسلامي و فعاليت هاي آن و تنوير افكار عمومي.

- برگزاري سمينارها، كنفرانسها و همايشهاي منطقه اي و كشوري در زمينه هاي مختلف فني و مهندسي و علوم انساني.

- تقويت و برنامه ريزى در جهت حمايت بيشتر از فعاليت هاى دانشجويى 

 

 
/
تصویر روز
/
تسليت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا
/ /
/
ده خبـر پربازدیـد
/
جزئيات دسترسي به سامانه مديريت يكپارچه امور آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي (آموزشيار) اعلام شد
----------------------------------
راهنماي دانشجويان و استادان در كلاس مجازي
----------------------------------
تاريخ برگزاري امتحانات پايان ترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول مشخص شد
----------------------------------
زمان برگزاري امتحانات دانشگاه آزاد اسلامي خوزستان به تعويق افتاد.
----------------------------------
آشنايي با نحوه ورود و انتخاب واحد دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در سامانه آموزشيار
----------------------------------
مركز شماره 3 دزفول براي انجام واكسيناسيون در محل دانشگاه آزاد اسلامي اين شهرستان گشايش يافت.
----------------------------------
ارتباط با پشتيبان سامانه آموزش مجازي
----------------------------------
جزئيات نحوه انجام امور اداري و آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي در دوره فاصله گذاري اجتماعي براي مقابله با ويروس كرونا
----------------------------------
اطلاعيه: دستورالعمل امتحان مجازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
----------------------------------
امكان دسترسي 24 ساعته به دروس ضبط شده كلاس مجازي/ به همراه راهنماي دانلود با گوشي
----------------------------------
/ /
//
تعداد بازدیدکنندگان امروز 71
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 64
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 228838
تعداد کاربران بر خط 49
تعداد کاربران لاگین بر خط 1
جمعهپچسدیش
1......
8765432
1514131211109
22212019181716
29282726252423
......30
//
/
روابط عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal