دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ایجاد جهانی عادلانه‌ و سالم برای همه : WHO شعار امسال سازمان
كارگاه ها و آزمايشگاه ها
 

كارگاه ها و آزمايشگاه هاي دانشكده علوم انساني

  

رديف

دانشكده

گروه

نام كارگاه

1

علوم انساني

گروه زبان انگليسي

آزمايشگاه زبان انگليسي

گروه باستان شناسي

كارگاه باستان شناسي

گروه روانشناسي و راهنمايي و مشاوره

كارگاه مشاوره

آزمايشگاه روان شناسي

گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي

كارگاه تكنولوژي آموزشي

 

سايت هاي كامپيوتر

 
/
عنـاوین اصلی
/
//
/
لینکهای مفید
/
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
//
/
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal