دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آزمايشگاه روان شناسي

 

آزمايشگاه روان شناسي

 

ليست تجهيزات موجود در آزمايشگاه

اين كارگاه مجهز به وسايل اندازه گيري و تخصصي مانند سنجش آستانه، دستگاه بريل، دستگاه زمان واكنش، ادارك،اندازه گيري خطاي اداركي،ترسيم در آينه، سنجش حافظه، تركيب رنگ ها، كرونومترديجيتال، ماز الكتريكي، لرزش سنج، الكترو شك، بيوفيدبك و... است .

سرويس ارائه شده


 

 
//
//
Powered by DorsaPortal