دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آزمايشگاه مكانيك سيالات

 
 آزمايشگاه مكانيك سيالات
 

تجهيزات :

دستگاه غوطه وري،دستگاه بررسي عدد رينولدز،دستگاه ضربه جت آب،دستگاه ونتوري متر،دستگاه بررسي افت انرژي در لوله ها (بررسي لوله هاي فلزي و pvc )،دستگاه بررسي كانال روباز،دستگاه اندازه گيري دبي،دستگاه ضربه قوچ ،دستگاه افت جريان در لوله ها ،دستگاه توربين پلتون ،دستگاه پرس هيدروليكي ،دستگاه بررسي نيروهاي وارده بر اجسام ،پمپ محوري كريز ازمركز ،فن محوري سانتريفيوژ،دستگاه آزمايش برنولي

نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمايشگاه به سازمان ها و يا صنايع بيرون از دانشگاه :

امكان استفاده كليه دستگاهها در پروژه ها و تحقيقات علمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
//
//
/
/
Powered by DorsaPortal