دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آزمايشگاه ترموديناميك

 
 

آزمايشگاه ترموديناميك :

 

تجهيزات :

دستگاه كالري متري ،دستگاه تست موتورهاي بنزيني و ديزلي،دستگاه توربين گاز،دستگاه ترمو الكتريك،دستگاه پمپ حرارتي،دستگاه تهويه مطبوع،دستگاهموتوربخار،دستگاه بمب كالريمتر،دستگاه ديگ مارست،دستگاه فشار اشباع،دستگاه كمپرسور يك مرحله اي و دو مرحله اي ،دستگاهسيكل تبريد جذبي آمونياك ،دستگاه نازل

نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمايشگاه به سازمان ها و يا صنايع بيرون از دانشگاه :

 امكان استفاده كليه دستگاهها در پروژه ها و تحقيقات علمي

 
 
//
//
/
/
Powered by DorsaPortal