دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آزمايشگاه هيدروليك وپنوماتيك

 
 

آزمايشگاه هيدروليك وپنوماتيك

 

قطعه آماده ساز هوا FRL  ، اورهد ، تابلوي ميدان هيدروليك ،  سوپاپ كاهنده فشار،  جعبه كليشه(كيف ابزار پنوماتيك)، جك پنوماتيك، فشارسنج ، سوپاپ فشارشكن،  ست كامل تابلوي پنوماتيك ،سوپاپ كنترول جريان ،سوپاپ2وضعيته5 راه ،سوپاپ ساچمه اي شناور، سوپاپ فشارسنج ، تابلو پنوماتيك ، كمپرسور هوا

نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمايشگاه به سازمان ها و يا صنايع بيرون از دانشگاه : امكان استفاده كليه دستگاهها در پروژه ها و تحقيقات علمي

 
 
//
//
/
/
Powered by DorsaPortal