دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آزمايشگاه كنترل كيفيت مواد غذايي و آزمايشگاه ميكروبيولوژي

 
 
 

آزمايشگاه كنترل كيفيت مواد غذايي و آزمايشگاه ميكروبيولوژي

 

ميكروسكوپ نيكون ،دستگاه پلاريمتر ،اسپكتروفتومتر ،هيتر آزمايشگاهي ،دستگاه انكوباتوريخچال دار ،دستگاه بن ماري ،شيكر انكوباتور ،كوره آزمايشگاهي ،دوش ايمني

، پمپ خلاء ،ترازوي ديجيتال ،دستگاه رفراكتومتر ،سانتريفوژ ،دستگاه آب مقطرگير ،دستگاه آون ،دستگاه اتوكلاو ،دستگاه هدايت سنج ،دستگاه پي اچ متر

نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمايشگاه به سازمان ها و يا صنايع بيرون از دانشگاه : در آزمايشگاه كنترل كيفي مواد غذايي علاوه بر آزمايشهاي مشخص شده، آزمايشهاي اندازه گيري اسيديته، PHو ميزان SO2 آبميوه، آزمايشهاي كنترل كيفي شير شامل: وزن مخصوص، تست الكل، تقلب هاي شير. اندازه گيري نمك در مواد غذايي مانند سوسيس انجام مي شود.در آزمايشگاه ميكروبيولوژي مواد غذايي، 90درصد آزمايشهاي ميكروبي انجام شده و علاوه بر آنروشهاي استريل كردن همراه با معرفي دستگاههاي مربوطه ارائه مي شود.

 
 
 
//
//
/
/
Powered by DorsaPortal