دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آزمايشگاه كنترل فرايند و آزمايشگاه نفت

 
 

آزمايشگاه كنترل فرايند و آزمايشگاه نفت

 

دستگاه كنترل جريان ،دستگاه كنترل فشار،دستگاه كنترل ارتفاع، دستگاه كنترل دما،دستگاه تانكهاي تداخلي ،ترازو با دقت هاي مختلف،اندازه گيري نقطه اشتعال و آتش،اندازه گيري نقطه دود كنندگي،اندازه گيري نقطه انجماد، ريزش و ابري شدن،اندازه گيري فشار بخار سيالات،اندازه گيري ويسكوزيته سيالات،اندازه گيري كشش سطحي سيالات

 

 
 
 
 
//
//
/
/
Powered by DorsaPortal