دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1و2
 
 

آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي 1و2

 تجهيزات :
رئوستا،وات متر،راه اندازشمع،مقاومت ترمز ماشين،اتوترانسفورماتور تك فاز،مقاومت ترمز ماشين،اتوترانسفورماتور3فاز،راه اندازسري،اتوترانسفورماتورتك فاز،ترانسفورماتور سه فاز،موتور تك فاز،منبع تغذيه3فاز،موتور دي سي،ترانسفورماتور سه فاز،ترانس تك فاز،كنترل دورموتور،كلمپ ميتر

 

 

 
 
 
//
//
/
/
Powered by DorsaPortal