دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
كارگاه ها و آزمايشگاه ها دانشكده فني و مهندسي

 

 

رديف

گروه آموزشي

رشته آموزشي

مقطع تحصيلي

كارگاهها و آزمايشگاهها

1

برق

مهندسي برق- قدرت

كارشناسي ارشد

كارگاهها و آزمايشگاهها


 

مهندسي برق- قدرت

كارشناسي

مهندسي برق- قدرت

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي برق- الكترونيك

كارشناسي

مهندسي برق- الكترونيك

كارشناسي ناپيوسته

علمي كاربردي برق- الكترونيك

كارداني

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي قدرت

كارشناسي ناپيوسته

الكتروتكنيك-برق صنعتي

كارداني پيوسته

الكترونيك

كارداني پيوسته

2

مهندسي پزشكي

مهندسي پزشكي- بيو الكتريك

كارشناسي

كارگاهها و آزمايشگاهها

3

مهندسي شيمي

مهندسي شيمي

كارشناسي

كارگاهها و آزمايشگاهها

مهندسي شيمي- صنايع پتروشيمي

كارشناسي

مهندسي شيمي- صنايع غذايي

كارشناسي

كاردان فني پتروشيمي- عمليات پتروشيمي

كارداني

4

عمران

مهندسي عمران- سازه هاي هيدروليكي

كارشناسي ارشد

كارگاهها و آزمايشگاهها

مهندسي عمران- مهندسي سازه

كارشناسي ارشد

مهندسي اجرايي عمران

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي عمران- عمران

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

مهندسي عمران- عمران

كارشناسي ناپيوسته

ساختمان- كارهاي عمومي ساختمان

كارداني پيوسته

5

مكانيك

مهندسي مكانيك- ساخت و توليد

كارشناسي ارشد

كارگاهها و آزمايشگاهها

مهندسي مكانيك- تبديل انرژي

كارشناسي ارشد

مهندسي مكانيك

كارشناسي

مهندسي مكانيك-مكانيك در حرارت و سيالات

كارشناسي

مهندسي مكانيك- حرارت و سيالات

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي مكانيك-مكانيك طراحي جامدات

كارشناسي

مهندسي مكانيك در طراحي جامدات

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي

كارشناسي ناپيوسته

تاسيسات

كارداني پيوسته

مكانيك خودرو

كارداني پيوسته

نقشه كشي عمومي- نقشه كشي صنعتي

كارداني پيوسته

6

كامپيوتر

مهندسي  كامپيوتر-معماري سيستم هاي كامپيوتر

كارشناسي ارشد

كارگاهها و آزمايشگاهها

مهندسي  كامپيوتر- سخت افزار

كارشناسي

مهندسي  كامپيوتر- نرم افزار

كارشناسي

علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر

كارداني

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

كارشناسي ناپيوسته

كامپيوتر

كارداني پيوسته

7

متالورژي

مهندسي متالورژي و مواد- سراميك

كارشناسي

كارگاهها و آزمايشگاهها

مهندسي متالورژي و مواد- متالورژي استخراجي

كارشناسي

مهندسي متالورژي و مواد- متالورژي صنعتي

كارشناسي

مهندسي تكنولوژي متالورژي- ذوب فلزات

كارشناسي ناپيوسته

8

معماري

 

 

كارگاهها و آزمايشگاهها

 

 

 
//
//
/
/
Powered by DorsaPortal