معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
اداره امور ورزش

 

شرح وظايف اداره امور ورزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول


مقدمه :

      بخش تربيت بدني علاوه بر فضاي اداري ،داراي فضا هاي ورزشي به مساحتي بيش از 16 هزار متر مربع، كه شامل سالن چند منظوره ،سالن كشتي و ژيمناستيك ،سالن تنيس روي ميز و بدمينتون ،سالن بدنسازي و پرورش اندام ،اتاق شطرنج ،زمين چمن مصنوعي ،زمين چمن فوتبال و زمين چمن دو و ميداني به همراه پيست دو و ميداني ،زمين چمن ميني فوتبال ،زمين هاي رو باز آسفالته و همچنين هتل ورزش با زير بناي 3000 متر مربع مي باشد.

اهداف كلي تربيت بدني و اداره ورزش :

استفاده از ورزش علاوه بر تقويت جسم و تونمندي ساختار فيزيكي بدن ، به ساختن و تقويت ارزش هاي والاي انساني و مسئول در برابر خداوند متعال (مصداق آيه شريفه قو علي خدمتك و جوارحي ) و شكوفايي ابعاد معنوي،عاطفي ،عقلاني و اجتماعي دانشجويان ،پرسنل و خانواده هاي محترم آنها از طريق پرداختن به فعاليت هاي مفرح و سلامت بخش همراه با نشاط مي باشد.

اهداف اختصاصي:

1- بهبود كيفيت زندگي،تامين سلامت ،نشاط وارتقاي اعتماد به نفس و روحيه نظم پذيري در دانشجويان

2-توسعه وگسترش فعاليتهاي ورزشي درون دانشگاهي وارتقاي كمي وكيفي ورزش دانشجويي

3-انسجام وهماهنگي ورزش دانشجويان وتوسعه همكاري دانشجويان در قالب انجمنهاي ورزشي

4-ارتقاي بهره وري منابع ورزش دانشگاه

5-هدايت،حمايت و نظارت بر فعاليتهاي ورزشي دانشگاه

ورزش همگاني :

1- برنامه ريزي براي توسعه ورزش همگاني در دانشگاه

2-توسعه وگسترش فعاليت هاي ورزشي درون دانشگاهي بخصوص ورزش هاي همگاني

3- غني سازي اوقات فراغت دانشجويان

4-توسعه مشاركت دانشجويان در فعاليت هاي ورزشي درون دانشگاهي

5- ارتقاء سطح ورزش دانشجويان

6-اشاعه فرهنگ ورزش در بين دانشجويان

ورزش قهرماني:

برنامه ريزي تمرينات و برگزاري اردوهاي آمادگي تيم هاي دانشگاه و نظارت بر برگزاري تمرينات ، جذب قهرمان و دانشجويان نخبه ورزشي براي تقويت تيم هاي دانشگاه و اعزام تيم ها به مسابقات برون دانشگاهي

راهبرد ها :

1- گسترش برنامه هاي فراگير ورزشي درون دانشكده ها وخوابگاه هاي دانشجويي.

2-ارتقاي ورزش قهرماني دانشجويان.

3-توسعه زير ساخت هاي ورزش دانشجويي در دانشگاه.

4- واگذاري بخشي از اختيارات اداره تربيت بدني دانشگاه به انجمن هاي ورزشي دانشجويي و توسعه مشاركت فكري ، اجتماعي و اجرايي دانشگاه يان و دانشجويان در برگزاري شايسته برنامه هاي ورزشي.

5- گسترش ورزش هاي همگاني و ورزش هاي سنتي ، بومي و محلي در بين دانشجويان.

6- برپايي اردوه هاي ورزشي – تفريحي در محيط هاي طبيعي جهت ايجاد روحيه شور و نشاط و سرزندگي و تلاش و پويايي در بين دانشجويان.

7- ارتقاء كمي و كيفي مسابقات ورزشي از طريق اجراي برنامه هاي مدون ورزشي و شناسايي استعداد هاي ورزشي و فراهم سازي شرايط جهت حضور آنها در رقابت هاي برون دانشگاهي.

8- اعزام تيم هاي منتخب دانشجويي به مسابقات استاني ، منطقه اي و كشوري.

9- ارتقاء سطح آگاهي و اطلاعات ورزشي دانشجويان با اجراي برنامه هاي آموزشي.

10-ميزباني مسابقات در رشته هاي مختلف ورزشي در سطح استان و كشور.

11-تقويت پايگاهاي تندرستي و ورزش همگاني در حاشيه خوابگاه هاي دانشجويي.

12- سامان دهي وتوسعه ، تكميل وتجهيز فضاهاي ورزشي.

13- شناسايي فضاي مناسب دانشكده ها و خوابگاه ها جهت ايجاد فضاهاي ورزشي با حداقل تغييرات ممكن.

14- تقويت ارتباطات و توسعه همكاري بين تربيت بدني دانشگاه و هيات هاي ورزشي در سطح استان و استفاده از دستگاه هاي متولي ورزش و كمك جهت پيشبرد و گرفتن تسهيلات با جلب توجه مسئولين.

15--شركت درجلسه سالانه مسئولان تربيت بدني وتدوين تقويم ورزشي منطقه و مشخص نمودن ميزباني واحدهاجهت برگزاري مسابقات منطقه.
16- انتخاب مربيان تيم هاي ورزشي و عقدقرارداد بامربيان.
17- برگزاري تمرينات جهت آمادگي تيمها و انتخاب تيم هاي ورزشي واحد، با هماهنگي مربيان مربوطه
19- نظارت بر انجام كلاس هاي آموزشي در مجموعه ورزش

20- نظارت بر عملكرد مجموعه ورزشي.

21- پيگيري بيمه ورزشي دانشجويان شركت كننده در مسابقات

22- تهيه لباس ورزشي تيمهاي جهت شركت در مسابقات درون واحدي ،درون استاني و كشوري.

23- تهيه وسايل م ملزومات كلاس هاي آموزشي و كمك آموزشي گروه تربيت بدني واحد.

24-انعكاس موفقيت هاي ورزشي دانشجويي.

25- پيگيري تخفيف شهريه ورزشي به دانشجويان قهرمان مطابق بخشنامه ها.

26- پيگري آيين نامه هاي مربوط به شركت در مسابقات ورزشي منطقه و كشور.

27- تشكيل دوره هاي آموزشي تابستانه جهت فرزندان پرسنل دانشگاه.

28- ايجاد درآمد زايي غير شهريه اي بر اساس آيين نامه دانشگاه.

29- راه اندازي دوره هاي كوتاه مدت براي دانشجويان ،مربيان و اعضا هيات علمي واحد.

30- انجام ساير امور مربوط، طبق تشخيص و ارجاع مقام مافوق.


دكتر سعيد تنورساز

مسئول تربيت بدني

شهريار بلنده

كارشناس تربيت بدني

محمد علي ايزديان

كارشناس تربيت بدني

 

//
خوابگاه دانشجویی
اتوماسیون تغذیه
امور فارغ التحصیلان
نقل و انتقالات دانشجویی
حوزه نظام وظیفه
تخفیف شهریه چند دانشجویی
دفتر مشاوره
//
/
معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal