معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان
تخفيف شهريه چند دانشجويي

تقاضاي تخفيف شهريه چند دانشجويي

شرايط :

1. هر دو دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي و يا واحد سما باشند.

2. دانشجو در نيمسال گذشته مشروط نشده باشد.

3. دانشجو در واحد دزفول ميهمان نباشد.

4. دانشجويان در يك خانواده و تحت تكفل يك نفر باشند. (دانشجويان تحت تكفل مجرد باشند)

5. به دانشجوياني كه درس معرفي به استاد و يا پروژه پاياني آنها باقي مانده است، تخفيف تعلق نمي گيرد.

تذكر :

- محل تحويل مدارك فوق، دفتر معاونت دانشجويي، مهلت ارائه مدارك فوق از تاريخ 99/03/07 الي 99/03/15(اين تاريخ به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد).

مدارك مورد نياز:

1. اصل و كپي شناسنامه دانشجويان.

2. گواهي اشتغال به تحصيل ترم جاري دانشجوي ديگر. (اگر هر دو نفر دانشجوي واحد دزفول باشند پرينت انتخاب واحد ترم جديد كافيست).

3. تكميل فرم درخواست تخفيف شهريه.

4. تصوير برابر اصل آخرين فيش حقوقي (يا گواهي كسب جهت مشاغل آزاد) سرپرست خانواده.

5. تخفيف شهريه فقط به دانشجوياني تعلق مي گيرد كه امكان پرداخت كامل شهريه را نداشته و عدم تمكين مالي ايشان براي كميته تخفيف شهريه محرز باشد.

6. در صورت كامل نبودن مدارك فوق، پرونده دانشجو مورد بررسي قرار نـمي گيرد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

//
خوابگاه دانشجویی
اتوماسیون تغذیه
امور فارغ التحصیلان
نقل و انتقالات دانشجویی
حوزه نظام وظیفه
تخفیف شهریه چند دانشجویی
دفتر مشاوره
//
/
معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal