معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ISc
بانک اطلاعات نشریات کشور
کتابخانه دیجیتال
سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد دانشگاه آزاد اسلامی
مـعرفـي
مديريت پژوهشي
 
 

   امروزه پژوهش تنها ابزار كارآمد جهت نيل و تحقق جنبه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي،  آموزشي، هنري، ... رشد و توسعه جوامع كنوني قلمداد شده و در اين راستا كشورهاي درحال توسعه همسو با جوامع پيشرفته بيش از پيش به اين سلاح توصيه مي‌شوند. تحقيق يكي از اركان و اهداف اصلي مؤسسات آموزشي و فرهنگي و بلكه انگيزه آغازين تأسيس و راه اندازي اين مؤسسات مي‌باشد.
حوزه مديريت پژوهشي واحد دزفول با استعانت از درگاه ايزد متعال و بهره‌مندي از تلاشها و خدمات تخصصي كليه همكاران، ضمن بسترسازي و تسهيل گردش امور براي علاقه‌مندان به انجام فعاليتهاي پژوهشي، مي‌كوشد از اين لحاظ در ميان واحدهاي دانشگاهي پيشگام باشد.
   اهم وظايف و فعاليت ها در اين حوزه بدين قرار مي‌باشند:
        1-
 انجام امور مربوط به طرحهاي تحقيقاتي اعم از طرحهاي مستقل، طرحهاي برون دانشگاهي، ملي، استاني و  ...
        2-
 امور مربوط به حضور و ارائه مقاله در مجامع علمي داخل و خارج از كشور.
        3-
 امور مربوط به چاپ مقالات اعضاي هيأت علمي در مجلات معتبر علمي داخل و خارج.
        4-
 انجام فعاليتهاي مربوط به تأليف و ترجمه كتب.
        5-
 تشكيل منظم جلسات شوراي پژوهشي واحد جهت تصميم‌گيري مربوط به فعاليتهاي پژوهشي.
        6-
 تشكيل منظم جلسات شوراي انتشارات جهت تصميم گيري درخصوص تأليف و ترجمه  كتاب.
        7-
 بروز رساني بانك اطلاعات داوران.
        8-
 فعاليتهاي مربوط به فرصتهاي مطالعاتي و پست دكتري.
        9-
 امور مربوط به پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد.
      10- امتيازبندي فعاليتهاي پژوهشي اعضاي محترم هيأت علمي جهت ترفيع.
      11- امور مربوط به آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشكده‌ ها.
      12- پيگيري‌هاي مربوط به استفاده از بودجه‌هاي پژوهشي مصوب (5% از كل شهريه).
      13- اشتراك كتابخانه ديجيتالي.
      14- اشتراك مجلات و نشريات فارسي و لاتين برحسب نياز دانشكده ها.
      15- حضور فعال در نمايشگاههاي ملي و بين‌المللي كتاب و نرم افزار.
      16- تهيه گزارشات آماري از عملكرد حوزه جهت ارائه به مراجع ذيربط.
      17- برپايي نمايشگاه كتاب در نيمسالهاي تحصيلي.
      18 - تأمين نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و ديگر علاقه‌مندان.

/
بخشهای پژوهش و فناوری
/
nol
.
//
/
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal