معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ISc
بانک اطلاعات نشریات کشور
کتابخانه دیجیتال
سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد دانشگاه آزاد اسلامی
معرفي معاونت پژوهـش و فناوري

معاونت پژوهش و فناوري

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول


امور تحقيقاتي از اهم اهداف تشكيل و فعاليت دانشگاه است كه اين معاونت رهنمودهاي علمي- تخصصي مناسب را جهت گسترش و توسعه پژوهش در آموزش عالي ارائه مي‌دهد. 

 

اهم وظايف سازماني اين معاونت عبارتند از : انجام بررسي ‌هاي لازم در خصوص مسائل اجرايي، نظارت و ارزيابي عملكرد پژوهشي واحد، برنامه‌ريزي و تدوين راهكارهاي اجرايي جهت ارائه مقاله اعضاي هيأت علمي در مجامع علمي داخل و خارج و حتي فرصت‌هاي مطالعاتي، تصويب و همكاري اجرايي در جهت انجام طرح‌ هاي تحقيقاتي درون و برون دانشگاهي، مرتبط ساختن دانشگاه با مراكز صنعتي و ساير مؤسسات آموزشي از طريق انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي همكاري و اجراي طرح‌هاي برون دانشگاهي، چاپ كتاب‌هاي اعضاي محترم هيأت علمي، نظارت بر امور كتابخانه‌اي و بانك‌هاي اطلاعاتي، مجهز نمودن واحد به تجهيزات و زيرساخت‌هاي مناسب در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي، بكارگيري فناوري اطلاعات و تامين سرويسهاي مختلف نرم افزاري و سخت افزاري و همچنين فراهم آوردن زيرساخت مناسب شبكه اي جهت ارائه اتوماسيون هاي مختلف (آموزش، اداري، مالي، كتابخانه، تغذيه، سرويس‌ هاي اينترنتي و ...)، برگزاري جلسات شوراي پژوهشي واحد، شوراي انتشارات واحد و شوراي مديران پژوهشي واحد، برگزاري همايش‌هاي علمي در سطوح مختلف داخلي، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي، حمايت از فعاليت‌هاي تحقيقاتي پژوهشي دانشجويان در قالب انجمن‌هاي علمي و باشگاه پژوهشگران جوان، تهيه برنامه‌هاي پژوهشي كوتاه مدت و بلند مدت واحد، بررسي و ارزيابي عملكرد بودجه و مقايسه آن با برنامه‌هاي واحد، اجراي سياست‌هاي بودجه‌اي تعيين شده از سوي سازمان مركزي دانشگاه، ارزيابي كليه طرح‌ها و برنامه‌هاي ارائه شده و تجزيه و تحليل آن‌ها، تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهيه و تنظيم برنامه‌هاي واحد و اطلاع از وضعيت شاخص‌هاي آماري دانشگاه، ارزيابي سالانه برنامه‌هاي تدوين شده در واحد، انجام بررسي‌هاي لازم به منظور شناسايي امكانات و نيازمندي‌هاي موجود در زمينه‌ برنامه‌هاي دانشگاه، ارائه طرح‌هاي جديد به منظور توسعه كمي و كيفي واحد دانشگاهي و .. 


شوراهايي كه در اين معاونت وجود دارند عبارتند از:

1.         شوراي پژوهشي واحد.

2.          شوراي انتشارات واحد.

3.         شوراي مديران پژوهشي واحد.

 شوراي پژوهشي واحد :

تركيب اعضاي شوراي پژوهشي واحد (بسيار بزرگ) شامل: 1- معاون پژوهشي واحد به عنوان رئيس شورا، 2- مدير امور پژوهشي به عنوان دبير شورا، 3- پنج تا هفت نفر از اعضاي هيأت علمي با درجه دكتري . در اين شورا بر روي فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان نظارت دارد. فعاليت‌هايي از قبيل طرح‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي در سطح واحد، پروپزال پايان‌نامه‌هاي دانشجويان كارشناسي ارشد، برگزاري همايش‌ها و كنفرانس‌هاي داخلي، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي، كارگاه ‌هاي آموزشي ويژه هيأت علمي، سخنراني‌هاي علمي، نظارت بر فعاليت‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويان و باشگاه پژوهشگران جوان و ...


 شوراي انتشارات واحد:

 تركيب اعضاي شوراي انتشارات واحد شامل:

1. معاون پژوهشي واحد به عنوان رئيس شورا،

2. مدير پژوهشي به عنوان دبير شورا،

3.  معاون آموزشي واحد،

4. سه نفر از اعضاي هيأت علمي كه در رابطه با نشر كتاب تجربه كافي داشته باشند.

برخي وظايف و اختيارات شوراي انتشارات عبارتست از : بررسي و تصويب انتشار كتاب‌هاي پيشنهاد شده، تعيين داور براي داوري كتابهاي پيشنهادي و بررسي نظرات داوران، تعيين ميزان حق‌الزحمه مؤلف، ويراستارف داوران، مترجم بر اساس تعرفه‌هاي مصوب دانشگاه آزاد اسلامي و ...


شوراي مديران پژوهشي واحد:

1- معاون پژوهشي واحد بعنوان رئيس شورا.

2- مدير امور پژوهشي واحد به عنوان دبير شورا.

3- مدير فناوري اطلاعات و ارتباطات واحد.

4- مدير طرح، برنامه و بودجه واحد.

5- مدير دفتر ارتباط با صنعت و جامعه واحد.

اين شورا بر تنظيم و حسن اجراي مقررات حوزه معاونت پژوهشي نظارت دارد.


معاون پژوهش و فناوري واحد دزفول:


در حال حاضر، دكتر حسن براتي عهده‌دار تصدي پست معاونت پژوهش و فناوري واحد دزفول هستند. ايشان داراي مدرك دكتراي برق - قدرت و عضو هيأت علمي گروه برق دانشكده فني و مهندسي واحد دزفول مي‌باشند.


معاون پژوهش و فناوري واحد

 
حسن براتي

معاون پژوهش

و فناوري

http://91.106.65.230/dorsapax/userfiles/image/ss.jpg

 Email:                

  Barati216@gmail.com

 تلفن:

  مستقيم : 42422090   داخلي: 127-- 9-42420601-061

تحصيلات:

  دكتراي برق قدرت


معاون هاي پژوهشي واحد دزفول به ترتيب در جدول ارائه شده است :


رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك و رشته تحصيلي

آغاز تصدي

پايان تصدي

1

بهروز باغبان زاده

كارشناسي ارشد فيزيك

73/2/5

76/3/10

2

امير حسين رحماني

كارشناسي ارشد برق - كنترل

77/3/24

79/8/19

3

 فربد فتوحي

دكتراي كشاورزي - زراعت

80/2/25

82/11/28

4

 جمشيد شنبه زاده

دكتراي كامپيوتر

82/11/28

83/7/8

5

حسن براتي

دكتراي برق - قدرت

83/7/8

تاكنون

 

 

 
/
بخشهای پژوهش و فناوری
/
nol
.
//
/
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal