معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ISc
بانک اطلاعات نشریات کشور
کتابخانه دیجیتال
سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد دانشگاه آزاد اسلامی
دفتر طرح و برنامه و بودجه

 

دفتر طرح و برنامه و بودجه..... - تشكيل منظم و فعال جلسات كميته بودجه

- طراحي فرم براي وصول درآمدهاي دانشجويي                          .

- طراحي فرم جديد براي برگشت مازاد شهريه دانشجويان   .

- مصوبات كميته بودجه واحد.

- تجزيه و تحليل بودجه پيشنهادي واحد و بودجه مصوب دانشگاه.

- اخذ بودجه مصوب واحد از سوي سازمان مركزي.

- جذب اعتبارات استناد نشده پژوهشي.

- اخذ برنامه ريالي معاونين و رؤساي دانشكده ها براي مصرف اعتبارات مصوب سال.

/
بخشهای پژوهش و فناوری
/
nol
.
//
/
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal