معاونت توسعه مدیریت و منابع
۱۴۰۰ شنبه ۲۸ فروردين
معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد
مزايده اقلام ضايعاتي و خارج از رده مازاد بر نياز

آگهي مزايده

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول  در نظر دارد اقلام ضايعاتي و خارج از رده مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند، لذا علاقمندان مي­توانند به منظور بازديد و دريافت اسناد مربوطه ظرف دو هفته  كاري  از تاريخ انتشار آگهي درروزهاي كاري به نشاني  دزفول دانشگاه آزاد اسلامي دايره تداركات مراجعه نمايند .

 

دريافت اسناد مزايده

شركت­ كنندگان در مزايده مي­بايست يك فقره فيش به مبلغ 10.000.000 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده و يك فقره فيش به مبلغ 200.000 ريال بابت هر برگ پيشنهاد قيمت به حساب شماره (معرفي از حسابداري واحد)  دانشگاه آزاد اسلامي نزد بانك ملي، شعبه دانشگاه  واريز و اصل آنها را ارائه نمايند.

بديهي است كليه هزينه ­هاي مربوطه از قبيل هزينه كارشناسي، درج آگهي و تأمين نيروي انساني و ماشين ­آلات لازم جهت بارگيري، حمل، نقل، بيمه، ماليات و ... به عهده برنده مزايده خواهد بود و دانشگاه در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات مختار است.

 

تداركات دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

/
بخشهای مرتبط
/
//
/
معاونت توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal