مركز تحقيقات فناوري توليد محصولات سالم و ارگانيك
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
امكانات آموزشي و پژوهشي

امكانات آموزشي پژوهشي كشاورزي

اين مركز در يك ساختمان به مساحت 2000 مترمربع در پرديس شهيد سوداگر دانشگاه آزاد و مشتمل بر 11 فضاي آزمايشگاهي و كارگاهي قرار گرفته است كه پيشرفته ترين دستگاههاي تخصصي از جمله PCR، الكتروفورز، مولتي چك ،جذب اتميك ، اسپكتوفتومتر، فليم فتومتر ، اتاقك كشت بافت ، كجلدال و بينوكولار مي باشد. اراضي كشاورزي واحد دزفول حدود 160 هكتار در منطقه كرخه ، چم دولتي ، سنجر و سايت دانشگاه قرار گرفته اند كه عمدتاً به كشت سبزي ، صيفي، گندم ، ذرت و كلزا و توسط كميته كشت مركز تحقيقات محصولات سالم كشت مي شوند. از جمله ماشين آلات كشاورزي در حال استفاده شامل سه تراكتور در مناطق مختلف اراضي كشاورزي، و ادوات شامل 3عدد ديسك،3عدد گاوآهن ، 3 عدد ديچر، 3 عدد مرزبند، 2 عدد كودپاش ، سم پاش در حال استفاده هستند و ادوات كارگاهي آموزشي شامل رديف كار، چيزل، بيلر، موور، دو دستگاه تراكتور آموزشي و يك دستگاه كمباين در اين كارگاه مي باشد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/
منوی اصلی
/
//
/
مركز تحقيقات فناوري توليد محصولات سالم و ارگانيك
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal