مركز تحقيقات فناوري توليد محصولات سالم و ارگانيك
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
آشنايي با فعاليتهاي مركز

آشنايي با فعاليتهاي مركز

مركز تحقيقات محصولات سالم و ارگانيك به واسطه پتانسيلهاي غني شهرستان دزفول و به پشتوانه 18 نفر عضو هيات علمي با تخصصهاي آبياري و زهكشي ، فيزيك و شيمي خاك و فيزيولوژي گياهان زراعي ، بيوتكنولوژي ، باغباني، مديريت كشاورزي ، حشره شناسي و بيماري شناسي گياهي از اسفند 1397 شروع به فعاليت كرد با توجه به اينكه توليد محصولات سالم و ارگانيك يكي از ضروريات اجتناب ناپذير امنيت غذايي و سلامت جامعه محسوب مي شود اين مركز ،انجام كليه فعاليتهاي دانش بنيان و پژوهشهاي كاربردي در زمينه توليد محصولات سالم و ارگانيك را به عنوان هدف اصلي خود پايه گزاري كرده است. از جمله طرح هاي در دست اقدام، طرح برند سازي كيفي محصولات سالم منطقه ، طرح توليد بذر پياز و محصول سالم پياز ، طرح توليد نشا و محصولات سالم گلخانه اي مي باشد. ضمناً اين مركز به واسطه پيشرفته ترين دستگاههاي تخصصي، آمادگي همكاري با كليه سازمان ها ، شركت ها و كشاورزان منطقه را بصورت تخصصي و در زمينه خدمات مشاوره اي ، كلينيكي و آزمايشگاهي در زمينه هاي آّب ، خاك و گياه را دارد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/
منوی اصلی
/
//
/
مركز تحقيقات فناوري توليد محصولات سالم و ارگانيك
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal