دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ایجاد جهانی عادلانه‌ و سالم برای همه : WHO شعار امسال سازمان
برنامه هاي راهبردي
 

دانشكده پرستاري و مامايي

برنامه راهبردي واحد EDO در سال 1398

 

رديف

فعاليت

جدول زمان بندي

1

ارزيابي 360درجه

1 ارديبهشت لغايت 31 ارديبهشت

2

اعتبار بخشي

بازه زماني 15 خرداد تا 30 خرداد

3

برگزاري كارگاه تفسير نوار قلب

29 و 30 تير ماه

4

تهيه فرم دريافت ايده

1 مرداد لغايت10 مرداد

5

توزيع فرم دريافت ايده

15 مرداد لغايت 20 مرداد

6

فراخوان پويش همگاني من يك منتور هستم

15 مرداد

7

ثبت نام منتورها و منتي ها

اول شهريور لغايت 30 شهريور

8

اعلان جهت شركت در المپياد دانشجويان علوم پزشكي سراسر كشور

1 مهر لغايت 15 مهر

9

ثبت نام اوليه متقاضيان شركت درالمپياددانشجويان علوم پزشكي سراسركشور

15 مهر لغايت 30 مهر

10

اعلان فراخوان جشنواره مطهري

هفته اول آبان

11

برگزاري جلسه غربالگري به منظور انتخاب دانشجويان مستعد جهت شركت در المپياد دانشجويان علوم پزشكي سراسركشور

هفته اول آبان

12

نظارت بر برگزاري كميته ها

در طي ترم

13

فراخوان پويش نظام آموزش پاسخگو

بهمن 98

14

هماهنگي جهت شركت دانشجويان متقاضي شركت در المپياددانشجويان علوم پزشكي در كلاس هاي مجازي آمادگي المپياد

اسفند

15

دريافت كارت ورود به جلسه يازدهمين درالمپياد دانشجويان علوم پزشكي سراسركشور

فروردين

 
 

دانشكده پرستاري و مامايي

برنامه راهبردي واحد EDO در سال 1397

 

رديف

فعاليت

جدول زمان بندي

1

اعتبار بخشي

20 فروردين لغايت 31 فروردين

2

اعلان جهت شركت در المپياد دانشجويان علوم پزشكي سراسر كشور

25 شهريور لغايت 1 مهر

3

ثبت نام اوليه متقاضيان شركت درالمپياد دانشجويان علوم پزشكي سراسركشور

1 مهر لغايت 15 مهر

4

برگزاري جلسه غربالگري به منظور انتخاب دانشجويان مستعد جهت شركت در المپياد دانشجويان علوم پزشكي سراسركشور

15 مهر لغايت 30 مهر

5

فراخوان دريافت فرآيندها و مقالات آموزشي جهت شركت در جشنواره شهيد مطهري

1 آبان لغايت30 آبان

6

ارزيابي 360 درجه

1 آذر لغايت 15 آذز

7

برگزاري كارگاه مقاله نويسي به شيوه ISU

25 آذر

8

نظارت بر برگزاري كميته ها

در طي سال به صورت ماهانه

9

هماهنگي جهت شركت دانشجويان متقاضي شركت در المپياددانشجويان علوم پزشكي در كلاس هاي مجازي آمادگي المپياد

1 اسفند لغايت 24 اسفند

10

دريافت كارت ورود به جلسه يازدهمين درالمپياددانشجويان علوم پزشكي سراسركشور

24 فروردين 98

 
/
عنـاوین اصلی
/
//
/
لینکهای مفید
/
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
//
/
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal