دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ایجاد جهانی عادلانه‌ و سالم برای همه : WHO شعار امسال سازمان
جلسات شوراي دانشكده
 

اخبار تحقيقات دانشجويي

 

جلسات شوراي دانشكده

جلسه اول

17/2/1397

آشنايي اعضاي شورا با يكديگر و انتخاب دبير كميته تحقيقات

جلسه دوم

29/2/1397

تعيين مسئوليت هاي اعضاي شوراي كميته تحقيقات

جلسه سوم

5/6/1397

برنامه ريزي سال تحصيلي 97-98

جلسه چهارم

23/7/1397

بررسي اوليه پروپوزال ها توسط تيم پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي با حضور دكتر علي اكبر نظري و سركار خانم فردوس پلارك

جلسه پنجم

28/7/1397

بررسي برنامه هاي كارگاه ها/ مهر كميته تحقيقات و پروپوزال هاي در حال تكميل با حضور معاونت پژوهشي واحد آقاي دكتر بيتانه و مدير پژوهشي واحد آقاي زيره زاده

جلسه هشتم

5/8/1397

جلسه بررسي عملكرد كميته تحقيقات با حضور رياست دانشكده پرستاري و مامايي خانم دكتر ليلا نيسي

جلسه نهم

30/10/1397

برنامه ريزي جهت برگزاري مدرسه دو روزه پژوهشي

جلسه دهم

30/11/1397

بررسي عملكرد كميته تحقيقات دانشجويي و برنامه ريزي جهت سال جديد

جلسه يازدهم

27/1/1398

بررسي عملكرد كميته در سال گذشته

جلسه دوازده

31/2/1398

برنامه ريزي و همفكري در خصوص انجام فعاليت هاي كميته تحقيقات دانشجويي

جلسه سيزدهم

20/3/1398

ارائه برنامه هاي آتي كميته تحقيقات دانشجويي با حضورمعاونتپژوهشيواحدآقايدكتر حيدري ورياست دانشكده پرستاري و مامايي خانم دكتر نيسي

 
 

 

 

 

 

 
/
عنـاوین اصلی
/
//
/
لینکهای مفید
/
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
//
/
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal