دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ایجاد جهانی عادلانه‌ و سالم برای همه : WHO شعار امسال سازمان
حوزه هاي فعاليت كميته تحقيقات دانشجويي

حوزه هاي فعاليت كميته تحقيقات دانشجويي

1)    پذيرش وتصويب طرحهاي تحقيقاتي دانشجويي و پرداخت هزينه و مجوزجهت انجام طرحهاي تحقيقات دانشجويي

2)    برگزاري كارگاههاي آموزشي مرتبط باپژوهشي ازقبيل كارگاههاي روش تحقيق،آموزش كامپيوتر Word ،Power Point ،Excelكارگاه مقاله نويسي فارسي وانگليسي، كارگاه Reference Maneger،كارگاه جستجوي اطلاعات دراينترنت

3)    برگزاري همايشهاي داخلي ومنطقه اي كميته تحقيقات دانشجويي

4)    اعزام دانشجويان فعال به همايشهاي علمي داخل كشور(اعم ازدانشجوئي و سراسري)

5)    اعلام برگزاري كنگره هاوسمينارهاي دانشجوئي به دانشكده ها

6)    همكاري با دانشجوياني كه دركنگره هاو سمينارها مقاله ارائه ميدهند

7)    برگزاري جلسات دانشجوئي باحضورمعاون پژوهشي دانشگاه وسرپرست كميتهتحقيقات دانشجوئي ونمايندگان دانشكده جهت رفع مشكلات موجود در دانشكده

8)    اصلاح آئين نامه هاي پژوهشي دانشجوئي

/
عنـاوین اصلی
/
//
/
لینکهای مفید
/
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
//
/
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal