معاونت توسعه مدیریت و منابع
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد
معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد
مزايده انتشارات دانشجويي و كتاب فروشي

آگهي مزايده

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول در نظر دارد محل هاي انتشارات دانشجويي وكتاب فروشي خود را جهت ارائه خدمات با رعايت كليه قوانين و مقررات صنفي مربوطه ، از طريق مزايده عمومي بصورت اجاره اي واگذار نمايد.

از متقاضيان دعوت بعمل مي­آيد جهت اطلاع از موضوع اجاره و دريافت اسناد مزايده از طريق لينك زير اقدام فرمايند .  


 

دريافت اسناد مزايده

ميزان سپرده شركت در مزايده مبلغ  20000000ريال مي باشد

هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده ميباشد

حداكثر زمان تحويل اسناد دو هفته كاري بعد از درج آگهي مي باشد

دانشگاه آزاد اسلامي در رد يا قبول درخواست ها مختار مي باشد

آدرس جهت خريد و تحويل اسناد : دزفول كوي آزادگان بولوار دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول دايره تداركات       تلفن : 06142422901

/
بخشهای مرتبط
/
//
/
معاونت توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal