معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
تفاهم نامه‌هاي همكاري آموزشي-پژوهشي

تفاهم نامه‌هاي همكاري آموزشي- پژوهشي

تفاهم نامه همكاري بين دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور ايجاد مراكز رشد و واحدهاي فناور

تفاهم نامه همكاري دانشگاه آزاد اسلامي با پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

تفاهم نامه همكاري دانشگاه آزاد اسلامي با وزارت جهاد كشاورزي در خصوص توسعه كشت هاي گلخانه اي

تفاهم نامه همكاري سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري كشور با دانشگاه آزاد اسلامي

تفاهم نامه همكاري علمي-آموزشي -پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان بسيج علمي پژوهشي و فناوري

تفاهم نامه همكاري هاي آموزشي-پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و دانشگاه آزاد اسلامي

تفاهم نامه همكاري واحد مشهد با شركت  G4MART HOME

تفاهم نامه همكاري وزارت صنعت ،معدن و تجارت با دانشگاه آزاد اسلامي

/
مـنوی اصـلی
/
اتوماسیون آموزش
لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
لیست نشریات و مجلات الکترونیکی واحد
کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
امور پایان نامه ها
//
/
معاونت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal