معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
فرمهاي مربوط به طرح هاي پژوهشي

دانلود فرم هاي مربوط به طرح هاي پژوهشي

-----------------------------------------------------------------------------------------------
/
مـنوی اصـلی
/
اتوماسیون آموزش
لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
لیست نشریات و مجلات الکترونیکی واحد
کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
امور پایان نامه ها
//
/
معاونت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal