معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند
برنامه زمانبندي حذف/اضافه

جدول زمانبندي حذف و اضافه نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98 به تفكيك سال ورود

 
 

سال ورود

پايان

شروع

تاريخ

ساعت

تاريخ

ساعت

95 و ماقبل

98/11/26

8

98/11/27

8

96

98/11/27

8

98/11/28

8

97

98/11/28

8

98/11/29

8

98

98/11/29

8

98/11/30

8

تمامي وروديها

98/11/30

8

98/12/01

24

 

تذكر مهم :

دانشجويان گرامي مي توانند از تاريخ 02 /98/12 به بعد جهت دريافت پرينت تاييديه نهايي انتخاب واحد خود به وب سايت اتوماسيون آموزشي واحد مراجعه نمايند.

                                                                                             معاونت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

/
مـنوی اصـلی
/
اتوماسیون آموزش
لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
لیست نشریات و مجلات الکترونیکی واحد
کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
امور پایان نامه ها
//
/
معاونت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal