معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
۱۳۹۸ شنبه ۱۶ آذر
برنامه زمانبندي حذف/اضافه

جدول زمانبندي حذف و اضافه نيمسال اول سال تحصيلي 99-98 به تفكيك سال ورود

 
 

سال ورود

پايان

شروع

تاريخ

ساعت

تاريخ

ساعت

94 و ماقبل

98/07/06

8

98/07/07

8

95 و ماقبل

98/07/07

8

98/07/08

8

96

98/07/08

8

98/07/09

8

97

98/07/09

8

98/07/10

8

عمومي

98/07/10

8

98/07/11

24

 

تذكر مهم :

دانشجويان گرامي مي توانند از تاريخ 12/07/98به بعد جهت دريافت پرينت تاييديه نهايي انتخاب واحد خود به وب سايت اتوماسيون آموزشي واحد مراجعه نمايند.

                                                                                                معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

/
مـنوی اصـلی
/
اتوماسیون آموزش
لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
لیست نشریات و مجلات الکترونیکی واحد
کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
امور پایان نامه ها
//
/
معاونت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal