معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
۱۳۹۹ جمعه ۸ اسفند
برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98
زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98 به تفكيك سال ورود

   

سال ورود

شروع

پايان

تاريخ

ساعت

تاريخ

ساعت

95 و ماقبل

98/11/05

 8 صبح

98/11/06

 8 صبح

96

98/11/06

 8 صبح

98/11/07

 8 صبح

97

98/11/07

 8 صبح

98/11/08

 8 صبح

98

98/11/08

 8 صبح

98/11/09

 8 صبح

تمامي وروديها

98/11/09

 8 صبح

98/11/10

 12 شب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تذكر مهم:

دانشجويان گرامي مي توانند از تاريخ 98/11/12 به بعد جهت دريافت پرينت تاييد نهايي انتخاب واحد خود به وب سايت اتوماسيون آموزشي واحد مراجعه نمايند.

 

 معاونت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

/
مـنوی اصـلی
/
اتوماسیون آموزش
لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
لیست نشریات و مجلات الکترونیکی واحد
کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
امور پایان نامه ها
//
/
معاونت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal