معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان
برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98
زمانبندي انتخاب واحد

نيمسال اول سال تحصيلي 99-98

به تفكيك سال ورود

   

سال ورود

شروع

پايان

تاريخ

ساعت

تاريخ

ساعت

94 و ماقبل

98/06/09

 8 صبح

98/06/10

 8 صبح

95

98/06/10

 8 صبح

98/06/11

 8 صبح

96

98/06/11

 8 صبح

98/06/12

 8 صبح

97

98/06/12

 8 صبح

98/06/13

 8 صبح

كليه وروديها

98/06/13

 8 صبح

98/06/21

 12 شب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تذكر مهم:

دانشجويان گرامي مي توانند از تاريخ 98/6/21 به بعد جهت دريافت پرينت تاييد نهايي انتخاب واحد خود به وب سايت اتوماسيون آموزشي واحد مراجعه نمايند.

 

 معاون علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

/
مـنوی اصـلی
/
اتوماسیون آموزش
لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
لیست نشریات و مجلات الکترونیکی واحد
کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
امور پایان نامه ها
//
/
معاونت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal