معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
دايره امتحانات

اهم فعاليت­هاي انجام شده توسط دايره امتحانات و ثبت­ نام

 

الف) امتحانات

-       ارائه برنامه­ زمان­بندي جهت تكثير سئوالات امتحاني پايان نيمسال.

-       تعيين مكان­هاي برگزاري امتحانات پايان نيمسال‌هاي اول، دوم و دوره تابستاني.

-         دريافت سئوالات امتحاني از اساتيد و تكثير و نگهداري آن در مخزن سئوالات تا زمان برگزاري امتحانات.

-         هماهنگي لازم با مسئولين كامپيوتر، آموزش، امور مالي به منظور صدور توزيع كارت ورود به جلسه امتحانات پايان نيمسال.

-         صدور ابلاغ عوامل اجرايي امتحانات با هماهنگي مديران آموزشي دانشكده ­ها و مدير امور اداري واحد.

-        برگزاري امتحانات پايان نيمسال تحصيلي.

-       جمع­ آوري و بايگاني صورتجلسات برگزاري امتحانات هر نيمسال پس از امتحانات پايان ترم.

-      ارجاع دانشجويان متخلف در جلسه امتحان به كميته انضباطي واحد.

-       دريافت اوراق امتحاني از اساتيد و چاپ ليست­هاي نمره ثبت شده در وب سايت آموزشي دانشگاه و مطابقت آن با صورتجلسه­ هاي امتحاني.

-         بايگاني و نگهداري اوراق امتحاني دانشجويان با توجه به بخشنامه جديد.

-        دريافت اعتراضات دانشجويان و پاسخ ثبت شده اساتيد در وب سايت اتوماسيون آموزشي دانشگاه.

-        ارجاع تجديد نظرهاي موافقت شده اساتيد به شوراي آموزشي واحد.

-        اخذ نظر شوراي آموزشي واحد درخصوص تجديدنظر نمرات و ارجاع آن به اتوماسيون آموزشي جهت ثبت در سيستم.

-         بايگاني ليست­هاي نمره پس از تأييد استاد مربوطه، مدير گروه و مسئول امتحانات و معاون آموزشي دانشكده مربوطه.

-        دريافت رأي كميته انضباطي درخصوص دانشجويان متخلف در جلسه امتحان و ارجاع آن به اتوماسيون آموزشي واحد جهت ثبت در سيستم.

-         دريافت پرونده دانشجويان انتقالي به اين واحد و ارسال آن به آموزش مربوطه.

-        دريافت فرم 4 دانشجويان مهمان به ساير واحدهاي دانشگاهي و ارجاع رونوشت آن به آموزش مربوطه.

-        درخواست تأييديه ريزنمرات دانشجويان مهمان به ساير واحدهاي دانشگاهي.

-        ارسال كپي برابر با اصل نمرات معرفي به استاد و ... به اتوماسيون آموزش جهت ثبت در سيستم آموزش.

ب) دايره ثبت ­نام واحد

-      درخواست ظرفيت پيشنهادي واحد جهت اعلام اسامي پذيرفته شدگان جديدالورود.

-         دريافت فرم­هاي مخصوص ثبت ­نام و تكثير و تبديل آن به دفترچه مخصوص ثبت ­نام اوليه.

-        برنامه­ ريزي ثبت­نام اوليه پذيرفته شدگان جديدالورود.

-         نظارت بر روند ثبت ­نام پذيرفته شدگان.

-        برگزاري جلسه هماهنگي با حضور معاونين آموزشي درخصوص نيمسال شروع به تحصيل دانشجويان.

-         درخواست تكميل ظرفيت براي رشته­ هايي كه به حد نصاب كلاس نرسيده­ اند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
/
مـنوی اصـلی
/
اتوماسیون آموزش
لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
لیست نشریات و مجلات الکترونیکی واحد
کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
امور پایان نامه ها
//
/
معاونت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal