معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
مدير خدمات آموزشي

اهم شرح وظايف مدير خدمات آموزشي دانشگاه

 

1-نظارت به امور ادارات زيرمجموعه (ادارات آموزش دانشكده ها، ‌اداره امتحانات و ثبت نام، دفتر مطالعات و تصويب رشته، اداره كارگزيني هيات علمي، اداره برنامه‌ريزي و نظارت آموزشي، دفتر اتوماسيون آموزشي)

2- تهيه دستورالعمل هاي ثبت نامي و برنامه ريزي ، هماهنگي و نظارت بر فرآيند ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي نرم افزاري و سخت افزاري و با هدف رعايت  دقت،  سرعت و كيفيت

3- بررسي و نظارت بركنترل سوابق تحصيلي و تعهدات مربوط به  پذيرفته شدگان آزمون سراسري

4- بررسي، كنترل و نظارت بر وضعيت تحصيلي دانشجويان، شامل انتخاب واحد ، حذف واضافه ، مرخصي تحصيلي ، خذف ترم، تغيير رشته، سقف سنوات تحصيلي، مشروطي، اخراجي و انصراف از تحصيل و بررسي و كنترل گزارشات كارشناسي وضعيت تحصيلي دانشجويان جهت طرح در شوراي آموزشي، كميسيون بررسي موارد خاص و كميته منطقه اي

5- تنظيم صورتجلسات شوراي آموزشي، كميسيون بررسي موارد خاص و ارجاع به كارشناسان ذيربط و نظارت بر حسن اجرا و ابلاغ مصوبات مربوطه

6- شركت درجلسات اداري و كارگروهاي آموزشي و ترسيم فرايندهاي مرتبط با امور آموزشي دانشجويان در جهت ارتقاي فرايندهاي آموزشي

7- بررسي، كنترل و نظارت بر فرايند نقل و انتقال دانشجويان متقاضي

8- بررسي كنترل و نظارت بر معرفي دانشجويان مشمول متقاضي شركت در آزمون هاي جامع

9- بررسي كنترل و نظارت بر وضعيت پرونده تحصيلي دانشجويان فارغ التحصيل و انتقالي

10- ماهنگي و تعامل با آموزش دانشكده ها در خصوص موارد آموزشي و عندالزوم تشكيل جلسات مرتبط در جهت مرتفع نمودن مسائل و مشكلات آموزشي و دانشجوئي در قالب آئين نامه هاي مربوطه

11- ارجاع،  نگارش، اصلاح ، كارتابل مكاتبات اداري و ارائه گزارشات لازم

12- تشكيل جلسات داخلي با كاركنان اداره و بررسي مسائل و مشكلات اداري و آموزشي 

13- تعيين شرح وظايف كارشناسان و كمك كارشناسان تحت سرپرستي  و نظارت بر عملكرد آنان

14- بهره گيري از ابزارهاي انگيزشي و مديريتي در جهت ترغيب كاركنان در راستاي ارائه خدمات مطلوب برابر ضوابط مربوطه

15- بررسي نقاط قوت و ضعف فرايندهاي اجرائي اداره و ارتقاي فرايندهاي آموزشي در  جهت اجراي برنامه راهبردي و نيز ارائه گزارشات  عملكردي به مديران حوزه

-----------------------------------------------------------------------------------------------
/
مـنوی اصـلی
/
اتوماسیون آموزش
لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
لیست نشریات و مجلات الکترونیکی واحد
کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
امور پایان نامه ها
//
/
معاونت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal