دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
گروه آموزشي علوم تجربي

اطلاعات جامع مربوط به گروه آموزشي علوم تجربي

 

اطلاعات رشته هاي تحصيلي

عنوان رشته

عنوان رشته

توضيح مختصر در مورد رشته

برخي از دروس نظري و عملي مهم

آينده شغلي

1

كارداني و كارشناسي ناپيوسته علوم تجربي

اين رشته در سال 1368 در واحد دزفول در دو مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته پذيرش دانشجو داشته و مديريت گروه هم اكنون با خانم دكتر كرامت مي باشد.   بررسي كليه موضوعات در ارتباط با علوم پايه اعم از زيست شناسي و زمين شناسي و نقش آنها در آموزش و يادگيري در سطح مدارس از مهمترين موضوعات اين رشته مي باشند.

آموزش علوم تجربي-زمين شناسي زيست شناسي بررسي كتب علوم تجربي

معلم علوم در مقطع اول تا ششم- كارشناس آزمايشگاه هاي علوم، زيست و ...

2

كارشناسي ارشد زيست سلولي

مجوز رشته در سال94 به واحد دزفول داده شده و تا كنوم دانشجويان متعددي در اين رشته ثبت نام و فارغ التحصيل شده اند. مديريت گروه هم اكنون با خانم دكتر كرامت بوده و داراي 3 عضو تمام وقت و 3 استاد مدعو از گروههاي ديگر مي باشد. بررسي ژنتيك سلولها و ساختارهاي در ارتباط با سنتز، فرايندهاي تنظيمي و رونويسي و سرطان شناسي از مهمترين مباحث در اين رشته هستند.

سلولي پيشرفته، سازوكار سرطان، فرايندهاي تنظيمي و ترارساني، ماكرومولكولهاي زيستي

كارشناس آزمايشگاههاي پزشكي و زيست- تدريس در مقاطع مختلف آموزش و پروش-شركت هاي ژنتيكي

3

كارشناسي ارشد بيوشيمي

مجوز رشته در سال94 به واحد دزفول داده شده و تا كنوم دانشجويان متعددي در اين رشته ثبت نام و فارغ التحصيل شده اند. مديريت گروه هم اكنون با خانم دكتر كرامت بوده و داراي 3 عضو تمام وقت و 3 استاد مدعو از گروههاي ديگر مي باشد. بررسي ارتباط زيست شيمي فرايندهاي بدن انسان و نقش بيوشيمي در غذا، بدن انسان، صنعت و ... از موضوعات اين رشته مي باشند.

آنزيم شناسي، تنظيم متابوليسم، بيوشيمي كربوهيدرات، ليپيدها ، بيوشيمي هورمون

آزمايشگاههاي پزشكي و موسسات ساخت دارو

4

كارشناسي ارشد سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

مجوز رشته در سال94 به واحد دزفول داده شده و تا كنوم دانشجويان متعددي در اين رشته ثبت نام و فارغ التحصيل شده اند. مديريت گروه هم اكنون با خانم دكتر كرامت بوده و داراي 3 عضو تمام وقت مي باشد. نقش تصاوير ماهواره اي در مكان يابي و تشخيص پديده هاي زميني و تحليل و تفسير آنها ، مكان يابي و پردازش كليه اطلاعات تصاوير ماهواره اي و كاربرد آنها در علومي مانند زمين شناسي، عمران، كشاورزي، جنگلداري و هواشناسي از مهمترين مباحث اين رشته مي باشند.

اصول سنجش از دور- Gis  پيشرفته-مدل رقومي زمين- پايگاه داده- مدل سازي آب و خاك با Gis و RS ميكروويو و تصاوير راداري سنجش از دور حرارتي

سازمان نقشه برداري- منابع طبيعي-كاربري اراضي- جهادكشاورزي-شهرداريها- شركتهاي مهندسين مشاور

 

اطلاعات مدرسين (هيات علمي و حق التدريس)

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مدرك تحصيلي

(ارشد، بورسيه، دكتري)

مرتبه علمي

(مربي، استاديار)

نوع همكاري

(تمام وقت، حق التدريس)

1

فاطمه بساق زاده

زيست شناسي سلولي

دانشجوي دكتري(بورسيه)

مربي

تمام وقت

2

زهرا خشنود

زيست شناسي دريا

دكتري

استاديار

تمام وقت

3

آتوسا مرادزادگان

بيوشيمي

دكتري

استاديار

تمام وقت

4

لادن خدري غريبوند

جغرافيا - ژئومورفولوژي

دكتري

استاديار

تمام وقت

5

اكرم كرامت

زمين شناسي_تكتونيك

دكتري

استاديار

تمام وقت

6

نرگس منجزي

زمين شناسي-چينه و فسيل

دكتري

استاديار

تمام وقت

//
//
/
/
Powered by DorsaPortal