دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
گروه آموزشي معماري

اطلاعات جامع مربوط به گروه آموزشي

كارشناسي مهندسي معماري و كارشناسي ناپيوسته تكنولوژي معماري

 

اطلاعات رشته هاي تحصيلي

عنوان رشته

عنوان رشته

توضيح مختصر در مورد رشته

برخي از دروس نظري و عملي مهم

آينده شغلي

1

مهندسي معماري

اين رشته به منظور كارايي و نگرش عمومي و كسب دانش وتوانايي لازم براي توليد يك  اثر معماري و نقد و بررسي آثار معماري در حوزه اي گسترده شامل طراحي ساختمان،اصول و نگهداري و مرمت بناها؛تدوين تئوريها در زمينه ايجاد فضاهاي انسان ساخت ،تعريف شده است.

دروس نظري:مباني نظري معماري،آشنايي با معماري معاصر ،آشنايي با معماري اسلامي،تنظيم شرايط محيطي.

دروس عملي:دروس مقدمات طراحي ،دروس بيان معماري و دروس طراحي معماري 1و2و3و4و5

دانش آموختگان اين رشته براساس توانايي هايي كه در روند آموزش كسب مي كنند،مي توانند ايفاي نقش كنند:

*طراحي تك بنا تا مجموعه هاي مسكوني كوچك

*همكاري با مهندسان مشاور معماري در جهت تهيه نقشه هاي معماري

*نظارت بر صحت انجام كار در عمليات اجرايي ساختماني

*مشاركت در مديريت اجرايي پروژهاي معماري

*عضويت در كادر فني شهرداريها ,ادارات راه و شهرسازي و سازمانهاي مشابه

*تدريس در دبيرستانهاي فني و حرفه اي و كار و دانش

2

كارشناسي ناپيوسته معاري(معماري)

رشته كارشناسي نابيوسته معماري به لحاظ ماهيت تفاوتي با مهندسي معماري ندارد.

دروس اين رشته همانند رشته مهندسي معماري فقط در بعضي درسها با تعداد واحد كمتري ارائه مي شود

كاملا منطق با آينده شغلي رشته مهندسي معماري است

اطلاعات مدرسين (هيات علمي و حق التدريس)

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مدرك تحصيلي

(ارشد، بورسيه، دكتري)

مرتبه علمي

(مربي، استاديار)

نوع همكاري

(تمام وقت، حق التدريس)

1

سليمان كوهي

شهرسازي

كارشناسي ارشد

مربي

تمام وقت

2

سيدكيانوش لاري بقال

شهرسازي

دكتري

استاديار

تمام وقت

3

مريم حسين قديري

معماري

دكتري

استاديار

تمام وقت

4

مهنوش محمودي

معماري

دكتري

استاديار

تمام وقت

5

محمود دهنوي

معماري

بورسيه دكتري

مربي

تمام وقت

6

محمدحسن عصاره

معماري

بورسيه دكتري

مربي

تمام وقت

7

احمدرضا كلانتري

معماري

دانشجوي دكتري

مربي

تمام وقت

8

مجتبي زرگرزاده

معماري

بورسيه دكتري

مربي

تمام وقت

9

مهناز بابايي مراد

معماري

بورسيه دكتري

مربي

تمام وقت

10

صفورا عيسي زاده

معماري

كارشناسي ارشد

مربي

تمام وقت

11

كمال الدين آل محمد

معماري

كارشناسي ارشد

مربي

تمام وقت

12

محسن شنبدي

معماري

كارش كارشناسي

مربي

حق التدريس

13

سارا  عطا روشن

معماري

كارشناسي ارشد

مربي

حق التدريس

 

14

محمد صالحي رود پشتي

معماري

كارشناسي ارشد

مربي

حق التدريس

 

رشته هاي گروه معماري

رديف

نام رشته

گرايش

مقطع

تعداد دانشجوي فعال

1

مهندسي معماري(كد 630 و631)

-

كارشناسي پيوسته

141

2

معماري(كد622)

-

كارشناسي ناپيوسته

71

 

//
//
/
/
Powered by DorsaPortal