معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت
معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد
مزايده فروش اموال مازاد

 آگهي مزايده عمومي

 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول  در نظر دارد اقلام ضايعاتي و خارج از رده مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند، لذا علاقمندان مي­توانند جهت دريافت اسناد مزايده از طريق لينك زير اقدام و به منظور بازديد از اجناس مربوطه ظرف ده روز كاري  از تاريخ انتشار آگهي درروزهاي كاري به نشاني :  دزفول دانشگاه آزاد اسلامي دايره تداركات مراجعه نمايند.
 

شركت­ كنندگان در مزايده مي­بايست يك فقره فيش به مبلغ 30.000.000 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده و يك فقره فيش به مبلغ 200.000 ريال بابت هر برگ پيشنهاد قيمت به حساب شماره 0105798856005 دانشگاه آزاد اسلامي نزد بانك ملي، شعبه دانشگاه  واريز و اصل آنها را ارائه نمايند.

بديهي است كليه هزينه­ هاي مربوطه از قبيل درج آگهي و تأمين نيروي انساني و ماشين ­آلات لازم جهت بارگيري، حمل، نقل، بيمه، ماليات و ... به عهده برنده مزايده خواهد بود و دانشگاه در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات مختار است.

 
/
بخشهای مرتبط
/
//
/
معاونت اداری و مالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal