معاونت آموزشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
لينكهاي مفيد


برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

 زمانبندي انتخاب واحد

نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

به تفكيك سال ورود

   

سال ورود

شروع

پايان

تاريخ

ساعت

تاريخ

ساعت

94 و ماقبل

97/11/06

 8 صبح

97/11/07

 8 صبح

95

97/11/07

 8 صبح

97/11/08

 8 صبح

96

97/11/08

 8 صبح

97/11/09

 8 صبح

97

97/11/09

 8 صبح

97/11/10

 8 صبح

كليه وروديها

97/11/10

 8 صبح

97/11/11

 12 شب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 معاون علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

 

/
عـناوین اصـلی
/
//
اتوماسیون آموزش
/
/
Powered by DorsaPortal