دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ایجاد جهانی عادلانه‌ و سالم برای همه : WHO شعار امسال سازمان
آزمايشگاه تشريح

 
 
 

آزمايشگاه تشريح

 

ليست تجهيزات موجود در آزمايشگاه

سيستم كامل كامپيوتري، ويدئو پروژكتور، ويژيولايزر، مولاژلگن ، مولاژ پا ، مولاژ دست، مولاژ زانو، مولاژ كتف ، مولاژ اسكلت سر، مولاژ عضلات سر، مولاژ عضلات كامل، مولاژ كامل اسكلت ، مولاژ كبد، مولاژمعده، مولاژچشم ، مولاژ گوش، مولاژ كليه ، مولاژ قلب، مولاژ نيم تنه انسان، مولاژ نيم تنه اسكلتي، مولاژمقطعي شكم، مولاژشريانها و وريدهاي كامل، مولاژ نماي كلي اعضاي بدن، مولاژ گوارش، مولاژ نيم تنه عرضي بزرگ، مولاژ جنين، مولاژ نخاع، مولاژ تقسيمات ميوز وميتوز، مولاژ نمايش جفت و جنين، مولاژ نخاع، مولاژ بطن هاي مغزي، مولاژ مغز بزرگ، سلول عصبي، پوست، مولاژ جمجمه با قطعات رنگي ، مولاژ مهره ها به همراه ساكروم، ريه با سگمانهاي رنگي ، لوز المعده ، ريه به همراه قلب و حنجره، مولاژ سر كامل به همراه غدد بزاقي و حنجره، دستگاه اسلايد، دستگاه اسپيكر، اسلايدهاي آموزشي كامل آنوتومي

دروس سرويس داده شده

تشريح 1و2 مامائي ،تشريح پرستاري، تشريح ناپيوسته مامائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/
عنـاوین اصلی
/
//
/
لینکهای مفید
/
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
//
/
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal