دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ایجاد جهانی عادلانه‌ و سالم برای همه : WHO شعار امسال سازمان
پرسـتاري

اعضاي هيات علمي پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي

 دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي

1

دكتر ليلا نيسي

ارشد روان پرستاري - دكتراي مديريت خدمات بهداشتي و درماني

C.V

2

دكتر علي اكبر نظري

دكتراي مديريت خدمات بهداشتي و درماني

C.V

3

دكتر مريم رادمهر

دكتراي پرستاري

C.V

4

مسعود مير

ارشد پرستاري داخلي جراحي

C.V

5

فردوس پلارك

ارشد پرستاري اطفال

C.V

6

فاطمه علم نشان

ارشد مديريت پرستاري

C.V

7

مژگان منتظريان

ارشد مامايي

C.V

8

مريم اميري

ارشد مامايي

C.V

9

فهيمه يساري

ارشد مامايي

C.V

10

خانم افرازه

ارشد مامايي

C.V

11

دكتر نازخانم آقاعليخاني

دكتراي بيوشيمي

 C.V

12

دكتر ولي زاده

دكتراي زيست شناسي فيزيولوژي

C.V
/
عنـاوین اصلی
/
//
/
لینکهای مفید
/
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
//
/
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal