دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ایجاد جهانی عادلانه‌ و سالم برای همه : WHO شعار امسال سازمان
مـامـايي

طرح درس مامايي

اختلال عملكرد جنسي

اصول خدمات بهداشتي

اصول و فنون تئوري مامايي

بارداري و زايمان 1

بارداري و زايمان 2

بارداري و زايمان 3

بارداري و زايمان 4

بهداشت 3-ارتباطات

بهداشت مادر و كودك (بهداشت4)

بيماريهاي زنان و نازايي

تاريخ و اخلاق در مامايي

راديولوژي، سونوگرافي و الكترولوژي در مامايي

عملي اصول و فنون مامايي

فيزيوپاتولوژي  داخلي1 مامايي (كليه )

فيزيوپاتولوژي  داخلي1 مامايي (گوارش )

فيزيوپاتولوژي  داخلي2 مامايي (خون )

فيزيوپاتولوژي  داخلي2 مامايي (غدد )

فيزيوپاتولوژي  داخلي2مامايي (اعصاب )

فيزيوپاتولوژي  داخلي3مامايي (پوست، آميزشي، عفوني)

فيزيوپاتولوژي  داخلي3مامايي (مفاهيم و اصول مراقبت از بيماران داخلي و جراحي )

فيزيوپاتولوژي داخلي1 مامايي (تنفس)

فيزيوپاتولوژي داخلي1 مامايي(قلب و عروق)

ك در عرصه زايمان طبيعي و غير طبيعي2 كد77

ك در عرصه. زايمان طبيعي و غير طبيعي1 كد 76

ك. اصول فنون مامايي كد16

ك. باداري طبيعي كد 28

ك. بهداشت باروري ،مادر و كودك و تنظيم خانواده كد48

ك. بيماريهاي داخلي و جراحي مامايي كد 44

ك. بيماريهاي زنان كد54

ك. زايمان طبيعي كد 30

ك. نوزادان كد35

ك.در عرصه بارداري طبيعي و غير طبيعي كد 75

ك.در عرصه بيماريهاي زنان و ناباروري كد 78

ك.زايمان طبيعي و غير طبيعي كد 32

ك.نشانه شناسي و معاينات باليني مامايي كد39

ميكروب شناسي نظري مامايي

/
عنـاوین اصلی
/
//
/
لینکهای مفید
/
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
//
/
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal