دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ایجاد جهانی عادلانه‌ و سالم برای همه : WHO شعار امسال سازمان
پرسـتاري

 

 

 

 

 

طرح درس پرستاري (عملي)

ك.درعرصه پرستاري ICU

ك.درعرصه پرستاري CCU

ك. باليني پرستاري ويژه بخش CCU

ك .در عرصه سلامت جامعه،فرد و خانواده،محيط كد48

ك. اصل و مهارتهاي پرستاري كد36

ك. پرستاري بيماريهاي كودكان كد43

ك. پرستاري كودك سالم كد43

ك. پرستاري مشكلات شايع ايران

ك. در عرصه پرستاري بهداشت مادر و نوزاد كد47

ك.پرستاري بزرگسالان،سالمندان 2 كد40

ك.پرستاري بزرگسالان(سالمندان1) كد39

ك.پرستاري ارتوپدي

ك.پرستاري بهداشت مادر و نوزاد كد37

ك.پرستاري بهداشت روان و پرستاري بيماريهاي روان كد44

ك.پرستاري بزرگسالان،سالمندان3 كد41

ك.پرستاري سلامت جامعه،فرد و خانواده،محيط كد38

ك.داخلي جراحي پرستاري سالمندان 3

ك.پرستاري فارماكولوژي

ك.در عرصه بزرگسالان سالمندان2

ك.در عرصه پرستاري پست سي سي يو

 ك.در عرصه پرستاري بيماري هاي اعصاب

ك.در عرصه پرستاري بيماريهاي كودكان كد50

ك.در عرصه تالاسمي

ك.در عرصه مديريت

ك.درعرصه بخش همودياليز

ك.درعرصه پرستاري اوژانس در بحرانها و حوادث غير مترقبه

ك.درعرصه پرستاري سالمندان (اورژانس)

 

 

 

 

 

 

 

 

/
عنـاوین اصلی
/
//
/
لینکهای مفید
/
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
//
/
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
/
Powered by DorsaPortal